UWB Crest

Canolfan Cenedlaethol Addysg Grefyddol Cymru

CANOLFAN ADNODDAU’R GANOLFAN GENEDLAETHOL ADDYSG GREFYDDOL

CASGLIAD Y SANTES FAIR

 

Mae’r Ganolfan Adnoddau wedi’i lleoli mewn dwy ystafell ar wahân. Cedwir ein hadnoddau mwyaf diweddar mewn ystafell bwrpasol yn y Llyfrgell Addysg ar Safle’r Normal. Cedwir adnoddau hyn, sydd o ddiddordeb i ymchwil, yn ein harchif yn Adeilad y Rhos sydd hefyd ar Safle’r Normal.

CASGLIAD Y SANTES FAIR


• Pwy Sy’n Defnyddio Ein Hadnoddau?

• Pa Fath O Adnoddau Sydd Gennym?

• Oriau Agor.

• Sut I Fenthyca Ein Hadnoddau.

• Staff Y Ganolfan Adnoddau.

 

 

 

CANOLFAN
ADDYSG BYD